Terminologia schodów

STREFA WIEDZY

Stopień – pozioma część biegu

Stopień zapraszający – pierwszy stopień biegu powiększony/wybrzuszony z przodu lub z boku

Podstopień – pionowa część biegu

Dusza – prześwit między biegami w schodach dwubiegunowych (pusta przestrzeń w centrum schodów)

Policzek (wanga) – belka nośna, w którą wsuwane są deski

Nosek – część stopnia wysunięta poza podstopień

Poręcz (pochwyt) – element balustrady lub element przykręcony do ściany za który się trzymamy wchodząc po schodach

Spocznik – międzypiętrowy podest przedzielający biegi

Tralka – pionowy element wypełniający balustrady

Słup – drewniana część balustrady usztywniająca pochwyty schodowe

Zabieg – zakręt na schodach. Stopnie na zabiegu są trójkątne lub trapezowe