Parametry schodów

STREFA WIEDZY

Wyróżniamy dwa podstawowe parametry schodów: wysokość i głębokość stopni. Powinny wynikać z długości kroku ludzkiego, który wynosi od 60 do 65 cm.
Zależność tę, która kształtuje również nachylenie schodów, ustala się na podstawie wzoru:

2 w + s = 60 – 65cm

Wysokość stopnia mieszcząca się w normie 16-20 cm, szerokość (głębokość stopnia) mieszcząca się w normie 23-30 cm .

Użytkowa szerokość biegu schodów, jest to wymiar w świetle, zmierzony na wysokości poręczy, pomiędzy powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy, lub pomiędzy dwiema poręczami.

Wysokość nad głową – wymiar od powierzchni stopnia znajdującego się pod krawędzią stropu a sufitem – nie może być mniejszy niż 200 cm.